Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2015

0064 fbd5
Reposted fromladies ladies
0057 eb37 500
Reposted fromladies ladies
0050 382c 500
Reposted fromladies ladies
0044 57eb 500
Reposted fromladies ladies
wiasorek
0139 b1c0
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
0033 253b
Reposted fromladies ladies
0024 408b 500
Reposted fromladies ladies
0017 93d1 500
Reposted fromladies ladies
wiasorek
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
9967 24e0
Reposted fromladies ladies
wiasorek
5107 e9bb 500
Reposted fromtelewizja telewizja viascorpix scorpix
wiasorek
4234 651f
wiasorek
2395 75e7 500
Reposted fromIzmirEgal IzmirEgal viascorpix scorpix
wiasorek
Jest uroczym facetem, szczególnie wtedy, gdy nie jest skończonym skurwysynem.
— Ochocki, Vithren
wiasorek
0214 248b
Reposted fromflesz flesz viaskaryfikaacjaduszy skaryfikaacjaduszy
wiasorek
Jeśli nie jesteś ciekaw czyjejś odpowiedzi, po prostu nie pytaj. 
— Elif Safak, "Bękart ze Stambułu"
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
wiasorek
Łatwiej było by schlewać i rżnąć się z koleżanką niż szansę dać tej myśli, że ktoś mnie poskleja w całość..
— #fiszo-zeus
Reposted fromstarryeyed starryeyed
wiasorek
4481 967f 500
Reposted fromhagis hagis viaarrima arrima
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl